Slovní zásoba

V češtině rozlišujeme deset slovních druhů. Jsou rozděleny na dvě základní skupiny - ohebné a neohebné. Každý z těchto slovních druhů je možné procházet podle dalších podkategorií.

Celou českou slovní zásobu je možné procházet abecedně. Kliknutím na požadované písmeno můžete odpovídající slova procházet podrobněji.