Slovní zásoba

Slovní druhy

Přísloví, pořekadla, rčení

Starého psa novým kouskům nenaučíš.

Pes, který štěká, nekouše.

Mnoho psů zajícova smrt.

Idiomy (ustálená rčení)

být bez sebe

mít se pod psa

mít se špatně

být kantáre