Přísloví, pořekadla a rčení
Hledat:

Náš vyhledávač vám umožňuje procházet česká přísloví pořekadla a rčení. Můžete zadat vámi známout část hledaného pořekadla, my se ho pokusíme najít.

Zadejte část rčení nebo přísloví, které chcete najít. Pokusíme se vám ho dohledat.

Běda tomu, v jehož domě se kočky a myši sestří.

Čestný jako kočka, když má maso z dosahu.

Čím více s kočkou zahráváš, tím spíše tě škrábne.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Jdeš-li mezi ženy, vezmi s sebou bič.