Vyhledávač rýmů

Slovní druhy:

Pokud nic nezaškrtnete hledají se všechny existující slovní druhy kromě spojek a předložek.

Pokračujte vyhledáním rýmu na vámi požadované slovo.

Náš vyhledávač vám umožňuje procházet rýmy na zadané slovo. Je možné výsledky filtrovat podle požadovaného slovního druhu či délky slova.

Rýmy?

Rým je zvuková shoda koncových hlásek na konci veršů nebo půlveršů. Rýmy jsou od nepaměti součástí lidského vyjadřování jako forma umění ne nepodobná například hudbě. Rýmy vyvolávájí v lidech emoce a jsou i v dnešní době oblíbeným prvkem například milostných psaní.

Příklad

Milostná báseň od Jaroslava Vrchlického s příznačným názvem „Na ňadrech tvých…“ ilustruje užití rýmovaných veršů. Podobně můžete zkusit vytvořit z jednoduchého sdělení emotivní vyznání. Pro nalezení vhodných slov do rýmu jsme tu my.

Na ňadrech tvých ty chvíle jsou mé žití,
z nich pouze slunce v pusté dny mé stéká,
na chvíle ty má lačná duše čeká,
tvých očí ždajíc rosnou vláhu píti.

Na ňadrech tvých líp nežli v měkkém kvítí
bych usnul rád a zahnal do daleka
vše, kolem nás co hlučí a se vzteká,
čím dlouho cizí umíme si býti.

Na ňadrech tvých, kde pokoj, mír a těcha,
kéž jednou Bůh mne sladce umřít nechá,
když nedopřál mi žíti u nich v štěstí;

na ňadrech tvých a v očích tvých, v tvém klínu
zda rozkoší dřív či dřív touhou zhynu?
Jen tam! — Vše jiné lhostejné mi jesti.