Základní informace

Slovní druh podstatné jméno
Rod mužský neživotný
Vzor hrad
Podvzor les
Synonyma háj, bor, lesík, hvozd
Zdrobněliny lesík, lesíček
Přídavná jména lesní, lesový, lesnický
Skloňovádní dle vzoru hrad (podvzor les) Jednotné číslo
Množné číslo
1. pád Kdo, co? les lesy
2. pád Koho, čeho? lesa lesů
3. pád Komu, čemu? lesu lesům
4. pád Koho, co? les lesy
5. pád Oslovujeme, voláme lese lesy
6. pád O kom, o čem? lese lesích
7. pád Kým, čím? lesem lesy

Původ slova

Slovo les tvoří jádro slovní zásoby a je s největší pravděpodobností indoevropského původu. Podobná slova se vyskytují nejen ve slovanských jazycích, ale například též ve staroangličtině Původní význam byl listnatý stromový porost. Ve staročeštině se někdy rozumělo lesem též dřevo nebo kmen stromu.

Významy

1. souvislý porost vzrostlých stromů

Příklad: Jeníček s Mařenkou se ztratili v hlubokém lese.

Přísloví, pořekadla a rčení » Zobrazit podrobně

Kdo se bojí, nesmí do lesa.
Když se kácí les, padají třísky.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Idiomy (ustálená rčení) » Zobrazit podrobně

nosit dříví do lesa, pro stromy nevidět les

Skloňování

Skloňovádní dle vzoru hrad (podvzor les) Jednotné číslo
Množné číslo
1. pád Kdo, co? les lesy
2. pád Koho, čeho? lesa lesů
3. pád Komu, čemu? lesu lesům
4. pád Koho, co? les lesy
5. pád Oslovujeme, voláme lese lesy
6. pád O kom, o čem? lese lesích
7. pád Kým, čím? lesem lesy

Přísloví, pořekadla a rčení

Kdo se bojí, nesmí do lesa.

Když se kácí les, padají třísky.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Idiomy (ustálená rčení)

nosit dříví do lesa, pro stromy nevidět les


Diskuze ke slovu les